Warning: Undefined array key "page" in /www/s/a/u73650/public_html/kniznice2022/index.php on line 5
Knižnice 2022

Pozvánka

Slovenská asociácia knižníc

si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu

KNIŽNICE 2022
Priestor pre všetkých

ktorá sa bude konať v dňoch 4. – 5. októbra 2022
v hoteli Sorea Máj, Liptovský Jánpod záštitou ministerky kultúry SR

Natálie Milanovej


registračný formulár: registrácia


Z verejných zdrojov podporil

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!


Hlavný organizátor:


Partneri:

z verejných zdrojov podporil


Sponzori:
O konferencii:

Názov KNIŽNICE 2022 – Priestor pre všetkých, nadväzuje na predošlé konania odborných konferencii s dôrazom na prioritu MK SR „Knižnice ako miesto pre rozvoj komunít – podpora vzdelávacích a spoločenských aktivít“. Zámerom je definovať a navrhnúť riešenia aktuálnych problémov slovenských knižníc a poskytnúť priestor na reflexiu aktuálneho diania vo sfére knihovníctva.