Program celoslovenskej konferencie


2. 10. 2018


09:30 - 11:00   Prezentácia účastníkov

11:00 - 11:30   Slávnostné otvorenie konferencie a príhovory hostí
Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda Slovenskej asociácie knižníc

11:30 - 13:30   Prednáškový blok
Legislatíva a jednotný digitálny trh (videopríspevok)
Ivan Štefanec, europoslanec SR

Inštitút kultúrnej politiky: Analýza výpožičkovej návratnosti
Marcel Čas, Inštitút kultúrnej politiky, Ministerstvo kultúry SR

Nová SNG s presahom na naše knižničné projekty
Alexandra Kusá, Slovenská národná galéria Bratislava

Vízie a trendy versus realita v múzeách na Slovensku (na príklade Slovenského technického múzea)
Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum Košice

Digitální služby knihoven v ČR
Roman Giebisch, SKIP České republiky

13:30 - 14:30   Obed

14:30 - 15:50   Prednáškový blok
Podarilo sa? Závery konferencie Knižnice 2015 a ich plnenie
Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva z pohľadu knižníc
Daniela Gondová, Ústredná knižničná rada/Univerzita Komenského Bratislava, Akademická knižnica

Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska
Karolína Havličková, Národné osvetové centrum Bratislava

Archivácia slovenského webu
Jana Matúšková, Univerzitná knižnica v Bratislave

15:50 - 16:20   Prestávka

16:20 - 17:45   Prednáškový blok
Portál Autority.snk.sk
Ľudmila Rohoňová – Viliam Polonec, Slovenská národná knižnica Martin

Implementácia pravidiel RDA v spracovateľskej praxi knižníc KIS3G
Ľudmila Rohoňová, Slovenská národná knižnica Martin

Medzi knižnicami. Zásady MVS a MMVS, vieme ich využiť?
Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica Martin – Marta Záhradníková, Univerzitná knižnica v Bratislave

17:45 - 18:00   Diskusia

18:00                Večera


3. 10. 2018


08:30 - 09:50   Prednáškový blok
Súťaž Knižnica roka
Emília Lačná, Ministerstvo kultúry SR

Potencionálna spoločenská užitočnosť a možný sociálny dosah verejných knižníc (na príklade sprostredkovania beletristických fondov)
Pavol Rankov – Ľudmila Hrdináková, Univerzita Komenského v Bratislave

Dilemy kvantity a kvality
Timotea Vráblová, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY)

Mestské knižnice na Slovensku
Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline

09:50 - 10:20   Prestávka

10:20 - 11:50   Prednáškový blok
Knižnice na pôde Európskeho parlamentu
Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Marketing Týždňa slovenských knižníc
Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave

Celé Slovensko číta deťom aj v knižniciach
Milota Torňošová, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

16 rokov Noci s Andersenom v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave
Lívia Koleková, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Mesiac autorského čítania
Iveta Hurná, Knižnica pre mládež mesta Košice

Storytelling pre vnúčatá
Iveta Kuzmická, Knižnica Jána Kollára Kremnica

Knihuľko. 6. ročník tábora mladých knihovníkov
Janka Bírová, Kysucká knižnica v Čadci

Knižnica v podkroví
Marcela Feriančeková, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

11:50 - 13:30   Prednáškový blok
Novelizácia Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce a očakávané zmeny v odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme
Andrea Doktorová, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Perspektívy vzdelávania v oblasti knižničnej a informačnej vedy z pohľadu KKaIV
Lucia Lichnerová – Ľudmila Hrdináková, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Sú absolventi študijného odboru Knižnično-informačné štúdiá pripravení pre potreby a výzvy knižničnej praxe?
Jarmila Majerová – Eva Augustínová, Žilinská univerzita v Žiline

Stredoškolská príprava knihovníkov
Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove

13:30 - 14:30   Obed

14:30 - 15:30   Prednáškový blok
Otvorená veda ako súčasť kultúry otvoreného vládnutia
Skarlet Ondrejčáková, Ministerstvo vnútra SR

Národný repozitár a Open Access – sme na to pripravení?
Jitka Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava

Elektronické informačné zdroje – ďalšie smerovanie
Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava

15:30 - 16:00   Diskusia

15:30 - 16:00   ZáveryUžívateľ: Neprihlásený

Partneri:Slovenská asociácia knižníc

Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.