ČAS A MIESTO KONANIA

2. – 3. októbra 2018 v Aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
poloha konferencie

REGISTRÁCIA

Každý účastník je povinný sa zaregistrovať v sekcii REGISTRÁCIA z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Po prekročení limitu 200 účastníkov sa registrácia uzavrie. Registrovať sa je možné do 27.9.2018 z dôvodu zabezpečenia stravy.

DOSTUPNOSŤ

autom: MAPA (Jedáleň SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava)
Aula SAV (kongresová sála) sa nachádza vpravo za hlavným vstupom do areálu (za rampami prvá odbočka vpravo).
PARKOVANIE je možné bezplatne kdekoľvek v areáli SAV.

MHD – cieľová zastávka „PATRÓNKA“
Z Hlavnej stanice pešou chôdzou pod stanicu na zastávku „SAV – Slovenská akadémia vied“.
Zo zastávky „SAV“ autobus číslo: 21 (smer Devínska Nová Ves, Volkswagen) alebo 63 (smer Lamač). 15-minútový lístok
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 21 (smer Devínska Nová Ves, Volkswagen). 15-minútový lístok

Z výstupnej zastávky „Patrónka“ prejsť podchodom na druhú stranu komunikácie, ktorá ústi na Dúbravskú cestu, pokračovať treba vpravo až na hlavnú vstupnú bránu do areálu SAV, pred ktorou je kruhový objazd. (Neodporúčame do areálu vstupovať bočnou bránou, aj keď je bližšie po trase.)

UBYTOVANIE

Pasívni účastníci konferencie si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne.

Programovému a organizačnému výboru, garantom a prednášateľom zabezpečuje ubytovanie organizátor. Požiadavku na ubytovanie treba organizátorom avizovať vopred mailom: andrea.doktorova@savba.sk

STRAVOVANIE

hradí účastník ako fyzická osoba v hotovosti pri prezentácii. V prípade neuhradenia objednanej stravy bude organizátor požadovať refundáciu v plnej výške stravného lístka.

Ceny stravovania: Vopred je možné objednať vegetariánsku stravu.

Stravovanie bude zabezpečené v závodnej jedálni SAV, ktorá je bezprostredne vedľa konferenčnej sály, formou samoobslužného výdaja stravy. V areáli SAV (a jeho blízkosti) sa nachádzajú aj iné reštaurácie a bufety, kde sa účastníci môžu stravovať individuálne.

WIFI

WIFI FREE v kongresovej sále.

Užívateľ: Neprihlásený

Partneri:Slovenská asociácia knižníc

Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.