Garant projektu:

PhDr. Daniela Džuganová - 0908 506 985

Organizačný garant:

Mgr. Andrea Doktorová - 0905 211 523

Prípravný a organizačný výbor konferencie:

Mgr. Katarína Šušoliaková
PhDr. Judita Kopáčiková
Ing. Ondrej Látka, PhD.
Ing. Alena Poláčiková
PhDr. Daniela Gondová
PhDr. Blanka Snopková, PhD.
Mgr. Valéria Závadská
Ing. Jozef Dzivák
Mgr. Daniela Tóthová
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Užívateľ: Neprihlásený

Partneri:Slovenská asociácia knižníc

Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.