Pozvánka

Slovenská asociácia knižníc

si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!
Knižnice 2018

ktorá sa bude konať v dňoch 2. – 3. októbra 2018
v Aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9 v Bratislavepod záštitou ministerky kultúry SR

Ľubice Laššákovej

v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018

registračný formulár: registrácia


Z verejných zdrojov podporil

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!


Užívateľ: Neprihlásený

Partneri:Slovenská asociácia knižníc

Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.