Vitajte na stránkach konferencie "Knižnice 2015"

Slovenská asociácia knižníc srdečne pozýva slovenskú knihovnícku komunitu na celoslovenskú konferenciu KNIŽNICE 2015 v termíne od 29. – 30. september 2015 v Hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Konferencia je organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!
Užívaťeľ: Neprihlásený

Naposledy registrovaní:

Lucia Kmecová
Michal Mesár
Zuzana Žiaková

Konferencia "Knižnice 2015"

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov konferencie s aktuálnym dianím v oblasti knihovníctva: strategickým dokumentom „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020“ (strategická oblasť 1: Formovanie informačných potrieb, podpora informačnej gramotnosti, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pre trvalú udržateľnosť a rozvoj činnosti knižníc; strategická oblasť 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov; strategická oblasť 3: Optimalizácia a rozvoj knižnično-informačných služieb a metód správy informácií a znalostí), aktuálnou situáciou v oblasti legislatívy - novým knižničným zákonom a autorským zákonom.

Slovenská asociácia knižníc

Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice, nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.