Vitajte na stránkach konferencie "Knižnice 2012"

Profesijné združenia Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov srdečne pozývajú slovenskú knihovnícku komunitu na celoslovenskú konferenciu KNIŽNICE 2012 v termíne od 24. - 25. septembra 2012 v Hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Konferencia je organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc a Spolokom slovenských knihovníkov, v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Univerzitnou knižnicou v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Všetky potrebné informácie najdete na nasledujúcich stránkach:

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť !

Užívaťeľ: Neprihlasený

Naposledy registrovaný:

Lucia Kmecová
Michal Mesár
Zuzana Žiaková

Konferencia "Knižnice 2012"

Cieľom konferencie je vyhodnotiť súčasný stav slovenského knihovníctva v súlade s plnením strategických úloh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, špecifikovať problémy v slovenskom knihovníctve a definovať nové strategické úlohy pre ďalšie obdobie.

Slovenská asociácia knižníc

Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice, nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.